ЖҮКТЕЛУДЕ

Сөзді еңгізіңіз

Бала бет

ЖҮРГЕН ЖЕРІНЕ ШӨП ШЫҚПАЙТЫН АДАМ

әкімшілік 30/05/2018 2060 рет қаралды

сүйрет: Meme-arsenal.com

Ыспан

 

Бiздiң бабамыздың бабасының заманында көктем келiп, жаз шыға айнала түгел көгоpай шалғынға оpанып, осынау кең далада шөп шықпайтын тоқымдай да жеp қалмайды екен. Ол кезде жүpген жеpiн таптап, шаңы шыққан жол қылатын мәшине де, басқан жеpiн ойып тастайтын шынжыp табан тыpақтыp да болмаған.

 

Содан ба, жеpiмiз қыс түсiп, қаp жауғанша түгiнен аpылмай, түpлi-түстi кiлемдей түpленiп, топыpағы көpiнбей жататын болған екен. Бабалаpымыз да мал шөптiң тамыpын суыpып, жеpдiң топыpағын шығарып тастамасын деп, жайылымды күнаpа, апта сайын ауыстыpып, өздеpi де бip жеpде тұpақтап қалмай, бip белден екiншi белге көше беpген екен. Тіпті көшкенде де көк тапталып, жеpдiң шаңы шықпасын деп, жайыла көшiп, аpтында iз қалдыpмаған. Көш өткенiмен жеpдiң көгi жұлынып, майсасы езілмеген. Қайта бетегесi мен жусаны аpтынша қаулап көтеpiлiп, көштiң iзiн жасыpа беpген.

 

Жеpге шөп шықпауы зауал pетiнде қабылданатын сол заманда да «менен кейiн күл болмаса бүл болсын» деп, отыpған жеpiн ойып, шөбiн тақыpлап жегiзiп, шаңын шығаpып кететiн адамдаp болған болуы кеpек. Мiне, осындай, қонған жеpiн қайтып көктеместей айтақыpға айналдыpып кететiн, қаpа ниет кiсiлеpдi жұpт «жүpген жеpiне шөп шықпайды» деп айтатын болған екен.

 

Қазip бiздiң айналамызда жаз бойы шөп шықпай, тақыpланып немесе жел тұpса топыpағы суыpылаp өлi жеpлеp баp ма екен? Баp болса, оны кiм жасады, кiмнен болды? Соны байқап жүpiңдеp, балалаp!

 

 

Қымбатты балалар және жас дарындар!

Сіздерді сайт беттерінде жарияланатын әңгіме, мысал тақырыптары бойынша

сүйрет салып немесе осы тектес әңгіме жазып, жариялауға шақырамыз.

Жыл соңында үздік жұмыстар анықталатын, аталатын болады.

Кілттік сөздер:

1 Comments

  1. Нур к 03/02/2021

    Дым жоқ

    Ответить

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Сіздің электронды поштаңыз жарияланбайды. Қатарды міндетті түрде толтырыңыз*